Warszawa, dnia 25.05.2016r

O G Ł O S Z E N I E

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ URSUS” w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 11

ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

os. Niedźwiadek:

Adres  Powierzchnia minimalna  stawka czynszu netto  Wadium
ul. Zagłoby 16 (parter) 111,90 m2 15,00 zł/m2  1.343,00 zł
ul. Wojciechowskiego 44 (I piętro) 73,30 m2 20,00 zł/m2  880,00 zł
ul. Wojciechowskiego 39 (piwnica) 16,00 m2 8 zł/m2  192,00 zł

Kryterium wyboru oferenta będzie zaproponowana stawka netto czynszu za 1 m² powierzchni oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.

Oferty zawierające dane oferenta, rodzaj planowanej w lokalu działalności,aktualny wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej bądź NIP, proponowaną stawkę netto za 1 m2 powierzchni oraz telefon kontaktowy do oferenta należy składać (w zamkniętej kopercie) w sekretariacie Spółdzielni, ul. Sosnkowskiego 11, 02 – 495 Warszawa do dnia 06.06.2016r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium do dnia 06.06.2016r (potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty). Wadium można wpłacać na rachunek Nr 50 1020 1055 0000 9302 0017 0415. Wadium podlega zwrotowi oferentom, którzy nie zostali wybrani w terminie 5 dni po zakończeniu konkursu ofert.

Otwarcie ofert i negocjacje odbędą się w dniu 07.06.2016r. o godz. 11:oo w sali konferencyjnej Spółdzielni (obecność obowiązkowa).

Informacje na temat lokali - tel. (22)  572-28-17 lub 35.

Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z administracją:

os. Niedźwiadek: tel. (22) 667-97-98; (22) 667-95-72;

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

        ZARZĄD

    RSM  „URSUS”

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd RSM „Ursus” informuje, że

w dniu 27 maja 2016r.

/piątek/

biuro Spółdzielni, administracje osiedli oraz kasy

będą nieczynne

 

  

                                        Zarząd RSM „Ursus”

 

 

Miło nam poinformować, że w 2011 roku Spółdzielnia R.S.M. ''Ursus'' zajęła piąte miejsce w woj. mazowieckim w programie Dobra Spółdzielnia.

Jest to Ogólnopolski Ranking Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych, który realizowany jest przez redakcję Strefy Biznesu – dodatek do Dziennika Gazety Prawnej.