Warszawa, dnia 23.03.2017r. 

O G Ł O S Z E N I E

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ URSUS” w Warszawie 

przy ul. Sosnkowskiego 11 ogłasza konkurs

ofert na najem lokali użytkowych:

 

os. Niedźwiadek:

Adres  Powierzchnia Minimalna  stawka czynszu netto  Wadium
ul. Zagłoby 16 (parter) 111,90 m2 15,00 zł/m2  1.343,00 zł
ul. Zagłoby 16 (parter) 28,35 m2 15,00 zł/m2  340,00 zł

 

 os. Kolorowa:

Adres  Powierzchnia Minimalna  stawka czynszu netto  Wadium
ul. Kolorowa 8 (piwnica) 68,40 m2 12,00 zł/m2 820,00 zł

   Kryterium wyboru oferenta będzie zaproponowana stawka netto czynszu za 1 m² powierzchni oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.

   Oferty zawierające dane oferenta, rodzaj planowanej w lokalu działalności,aktualny wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej bądź NIP, proponowaną stawkę netto za 1 m2 powierzchni oraz telefon kontaktowy do oferenta należy składać (w zamkniętej kopercie) w sekretariacie Spółdzielni, ul. Sosnkowskiego 11, 02 – 495 Warszawa do dnia 10.04.2017r. do godz. 15:00.

   Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium do dnia 10.04.2017r (potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty). Wadium można wpłacać na rachunek Nr 50 1020 1055 0000 9302 0017 0415. Wadium podlega zwrotowi oferentom, którzy nie zostali wybrani w terminie 5 dni po zakończeniu konkursu ofert.

   Otwarcie ofert i negocjacje odbędą się w dniu 11.04.2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni (obecność obowiązkowa).

   Informacje na temat lokali - tel. (22)  572-28-17 lub 35.

   Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z administracją:

os. Niedźwiadek: tel. (22) 667-97-98; (22) 667-95-72;

os. Kolorowa: tel (22) 662-72-40;

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

 ZARZĄD

    RSM  „URSUS”

 

Uwaga – od 01.01.2017r.

następuje zmiana godzin pracy kasy

osiedla „Kolorowa” w RSM „Ursus”

w Warszawie

 

W związku ze zmniejszającą się ilością dokonywanych wpłat gotówkowych - począwszy od 01 stycznia 2017r. - ulegają zmianie godziny otwarcia kasy RSM „Ursus” na osiedlu „Kolorowa” :

poniedziałek od godz. 10.00 do godz.  16.30
wtorek, czwartek i piątek od godz. 10.00 do godz.  14.30
środa KASA NIECZYNNA

 Informujemy o możliwości dokonywania wpłat w kasie oraz agencji PKO w administracji osiedla „Niedźwiadek” przy ul. Keniga 2 w Warszawie. 

Warszawa, 21.10.2016r.

 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „URSUS” w Warszawie z satysfakcją informuje, iż po przeprowadzeniu procedury wdrożeniowej Spółdzielnia uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2009.

Otrzymanie powyższego certyfikatu plasuje Spółdzielnię w elitarnym gronie najlepiej zarządzanych organizacji.

Przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 rozpoczęły się we wrześniu 2015 roku.

W marcu 2016 roku podpisano z Ogólnopolską Izbą Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku umowę dotyczącą wdrożenia w Spółdzielni systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2009.

Cykl wdrożeniowo – szkoleniowy trwał kilka miesięcy i zakończył się w czerwcu br. auditem certyfikującym przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD.

Audit przebiegł bez zastrzeżeń, potwierdzając tym samym jakość i efektywność zarządzania oraz poziom świadczenia oferowanych przez RSM „URSUS” usług na rzecz mieszkańców.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „URSUS” otrzymała certyfikat ISO 9001:2009, który został przyznany do 2018 roku.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 26 września br. podczas gali „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016”.

Na wspomnianej gali Spółdzielnia otrzymała również tytuł Lidera w kategorii spółdzielnie duże bez przychodu z inwestycji.

 

Miło nam poinformować, że w 2011 roku Spółdzielnia R.S.M. ''Ursus'' zajęła piąte miejsce w woj. mazowieckim w programie Dobra Spółdzielnia.

Jest to Ogólnopolski Ranking Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych, który realizowany jest przez redakcję Strefy Biznesu – dodatek do Dziennika Gazety Prawnej.