Dokumenty

 

Nazwa dokumentu

Pobierz

Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali w zasobach RSM URSUS w Warszawie

Oświadczenie dot. udzielenia zgody na przetwarzanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail


"Osoby, które chciałyby otrzymywać informację o terminach planowanych przeglądów, remontów, wymiany wodomierzy, rozliczeniach finansowych drogą SMS lub e-mail proszone są o wypełnienie i czytelne podpisanie oświadczenie oraz dostarczenie go w oryginale (osobiście lub pocztą tradycyjną) do biura Spółdzielni.

Jednocześnie w razie zmiany numeru telefonu osoby te zobowiązują się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni Mieszkaniowej o nowym numerze"

Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów - os. „Kolorowa” i os. „Niedźwiadek”

Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów(bądź nie) - os. „Sobieskiego”

 Oświadczenie odpady komunalne lokale użytkowe

Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat

Podanie o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie do podania o wydanie zaświadczenia

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni   

Oświadczenie o majątkowej wspólności małżeńskiej

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków   

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego z przyjęciem w poczet członków

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego z przyjęciem w poczet członków

Wypowiedzenie członkostwa

Dane do ustanowienia prawa odrębnej własności

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności garażu

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności miejsca postojowego

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego

 

Logowanie